Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 04/09/2018, 15:00
Những kết quả nổi bật qua hai năm thực hiện chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạnh Phú
04/09/2018 | Minh Thư (TCKH)
Qua hai năm triển khai Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, huyện Thạnh Phú đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã thành lập mới tăng khá so với cùng kỳ; theo đó, huyện đã có thêm 825 hộ kinh doanh cá thể, đạt 41,25% kế hoạch;  06 hợp tác xã, đạt 80% kế hoạch; 95 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, đạt 31,66% kế hoạch; có 08 doanh nghiệp phát triển từ hộ kinh doanh cá thể, đạt 11,86% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm 5,22% trong 2 năm.

Nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp, đầu tư đã được huyện triển khai như: Tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" cho học sinh các trường trung học phổ thông và đoàn viên, thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện năm 2016 – 2017 và hiện đang triển khai cuộc thi năm 2018; phối hợp tỉnh tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp lần I năm 2017 tại huyện; xây dựng chuyên mục Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp trên Đài Truyền thanh huyện (phát định kỳ 01 tháng/lần); Bản tin Tuyên giáo thông tin định kỳ về Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp để cung cấp thông tin cho sinh hoạt chi bộ các xã, thị trấn.

Công tác vận động hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển lên doanh nghiệp được tập trung thực hiện; huyện đã tiến hành vận động trên 60 lượt hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển lên doanh nghiệp, qua đó đã có 08 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

Các hoạt động hỗ trợ kinh tế tập thể được thực hiện khá nhiều so với những năm trước, số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác được nâng lên, trong 02 năm qua toàn huyện đã phát triển mới 06 hợp tác xã và 72 tổ hợp tác theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ; nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế hợp tác được tổ chức cho cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác; các hợp tác xã được quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động; công tác phát triển hợp tác xã điểm qui mô lớn, đa ngành, đa dịch vụ gắn với các chuỗi giá trị được tích cực triển khai.

Hoạt động xúc tiến đầu tư từng bước đi vào khuôn khổ với đầu mối được giao cho Tổ Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp huyện. Hai năm qua, huyện đã tiếp, làm việc và khảo sát thực tế với trên 55 lượt nhà đầu tư, trong đó có những đơn vị có quy mô lớn như: Tập đoàn Thành Thành Công, Tập đoàn MASAN... Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp mới 11 dự án đầu tư  trên địa bàn huyện với tổng vốn đăng ký 5.628,17 tỷ đồng, nhiều dự án đã được triển khai theo tiến độ đăng ký, có dự án đã đi vào hoạt động.

Công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động sinh kế, khởi nghiệp thoát nghèo hàng năm được tập trung thực hiện, trong đó chú trọng tăng cường hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện các hoạt động cải thiện các chiều thiếu đối với các hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều là 11,86%, giảm 5,22%, hộ cận nghèo 5,06%, tỷ lệ tái nghèo dưới 1%/năm. Toàn huyện có 2.385 hộ nghèo tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục duy trì và nhân rộng 07 mô hình giảm nghèo do các ngành tỉnh đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhìn chung các mô hình đều phát huy hiệu quả và được nhân rộng.

Trong thời gian tới, huyện sẽ thực hiện Chương trình 10-CTr/TU của Tỉnh ủy theo hướng đi vào chiều sâu, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân phát triển, tăng cường kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã, nâng cao hiệu quả các chuỗi giá trị nông nghiệp, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư nhằm tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển và ngang bằng so với mặt bằng phát triển chung của tỉnh./.


Lượt người xem:   149
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677