Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 24/04/2017, 09:00
Bí thư Huyện Đoàn Huỳnh Thị Cẩm: “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạnh Phú lần thứ XI sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2017”
24/04/2017 | Quốc Vinh
Huyện Đoàn Thạnh Phú vừa hoàn thành việc lãnh đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Xung quanh kết quả tổ chức và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cấp huyện diễn ra trong thời gian tới, phóng viên (PV) Trang thông tin điện tử huyện có cuộc phỏng vấn chị Huỳnh Thị Cẩm, Huyện ủy viên – Bí thư Huyện Đoàn xung quanh vấn đề trên, mới quý độc giả cùng theo dõi.

dai hoi doan tn.png

Ảnh: Bí thư Huyện Đoàn Huỳnh Thị Cẩm dự Đại hội thị trấn Đoàn

- PV: Thưa chị, như vậy là sau Đại hội Thị trấn Đoàn,  chúng ta đã hoàn thành  việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở trên địa bàn. Đánh giá chung về kết quả đạt được là như thế nào?

- Chị Huỳnh Thị Cẩm: Đến ngày 11/4 vừa qua, thì toàn huyện Thạnh Phú đã có 100% đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó có 18 xã, thị trấn Đoàn tổ chức Đại hội đại biểu và 08 Chi đoàn ngành huyện tổ chức Đại hội Đoàn viên. Nhìn chung thì tiến độ và thời gian tổ chức Đại hội đảm bảo theo kế hoạch BTV Huyện Đoàn đề ra. Nội dung, hình thức Đại hội được Đoàn cơ sở thực hiện theo yêu cầu, có sự linh hoạt trong chương trình Đại hội. Kết quả bầu cử số lượng Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và các chức danh chủ chốt của Đoàn cơ sở đảm bảo theo Đề án nhân sự đã được thông qua và độ tuổi bình quân của BCH đảm bảo theo quy định kể cả tỷ lệ nữ trong BCH.

Đặc biệt nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở lần này đã có 7/18 đơn vị xã thực hiện bầu chức danh Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Theo quy định của Đoàn cấp trên, thì tỷ lệ đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội thấp nhất là 25%, tuy nhiên huyện đạt 38.88% vượt 13.88%. Qua kết quả bầu cử chức danh Bí thư trực tiếp tại Đại hội thì tỷ lệ tín nhiệm đạt rất cao, từ 95% trở lên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở vừa qua thành công đó là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy; các Chi bộ, Đảng bộ đã phối hợp đầy trách nhiệm với BTV Huyện đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Đại hội; đồng thời có sự phối hợp, tạo điều kiện về mọi mặt của chính quyền, các đoàn thể tại địa phương, đơn vị cho Đoàn Thanh niên cấp cơ sở tổ chức thành công. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn đã có sự tham mưu, chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự và các điều kiện khác cho Đại hội Đoàn cấp mình, từ đó đã góp phần cho thành công chung của Đại hội. Thay mặt BTV Huyện đoàn, tôi trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã quan tâm, lãnh, chỉ đạo và hỗ trợ tích cực cho Đại hội Đoàn cấp cơ sở vừa qua thành công.

 

- PV: Theo chị, đâu là những vấn đề còn tồn tại sau lần tổ chức Đại hội cấp cơ sở vừa qua mà chúng ta cần rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là trong thời điểm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạnh Phú lần thứ XI đang đến gần?

- Chị Huỳnh Thị Cẩm: Sau Đại hội cấp cơ sở vừa qua, thì BTV Huyện đoàn cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại trong quá trình lãnh đạo tổ chức để chuẩn bị tốt cho Đại đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạnh Phú lần thứ XI sắp tới. Trong đó, phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại hội. Vấn đề này thì ở một vài đơn vị thiếu tính chiều sâu, chưa tạo được dấu ấn sâu sắc cũng như chưa chọn được công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội.

Thứ hai, là còn một vài đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc triệu tập đại biểu cũng như việc quán triệt tinh thần cho đại biểu chính thức dự Đại hội, dẫn đến việc số lượng đại biểu còn dao động làm ảnh hưởng đến chất lượng Đại hội.

Thứ ba, đó là việc quán triệt nhân sự ở một vài đơn vị chưa sâu, dẫn đến có đơn vị bầu BTV chưa đảm bảo theo Đề án nhân sự, có đơn vị Đoàn ngành bầu chức danh Bí thư phải thực hiện lần 2.

Một vấn đề nữa, đó là vẫn còn một số đoàn viên thiếu quan tâm đến sự kiện chính trị của Đoàn, thiếu trách nhiệm, nhất là ít đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội.

Nhìn chung thì các Chi, Đảng bộ có quan tâm lãnh, chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhưng vẫn còn còn chủ quan, thiếu sâu sát, thiếu kiểm tra dẫn đến những hạn chế trên. Bên cạnh đó, thì vẫn còn cơ sở Đoàn chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện lãnh, chỉ đạo trong qua trình tổ chức Đại hội.

 

- PV: Liên quan đến Đại hội Đoàn cấp huyện, xin chị cho biết đến giờ này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đã được BTV Huyện Đoàn triển khai thực hiện như thế nào?

- Chị Huỳnh Thị Cẩm: Đến giờ này, thì công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện đang được BTV Huyện Đoàn tích cực triển khai. Trong đó, đã xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện.

Về công tác xây dựng văn kiện Đại hội, BTV Huyện đoàn đã xây dựng xong Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của BCH Huyện đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. Đang tổ chức lấy ý kiến góp ý trong BTV Huyện đoàn và sắp tới sẽ tổ chức lấy ý kiến trong BCH. Sau đó sẽ chỉnh sửa văn kiện, tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên. Đặc biệt là xin ý kiến góp ý của lãnh đạo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ vào văn kiện Đại hội cấp huyện trước khi trình Đoàn cấp trên phê duyệt.

Đối với nhân sự Đại hội Đoàn nhiệm kỳ tới, BTV Huyện đoàn đang xây dựng Đề án nhân sự. Dự kiến số lượng BCH Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 29 đồng chí, BTV 09 đồng chí.

Ngoài ra, thì thời gian tới, BTV Huyện đoàn sẽ tập trung phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, tham mưu BTV Huyện ủy thực hiện quy trình bổ khuyết nhân sự và thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện đảm bảo theo quy chế cán bộ Đoàn. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền cho Đại hội Đoàn và tiếp tục phát động toàn hệ thống Đoàn thực hiện công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhất là Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạnh Phú lần thứ XI diễn ra vào đầu tháng 6/2017 và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra vào tháng 10/2017.

Để góp phần cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XI sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp; bằng sự nhiệt huyết, năng động và quyết tâm của tuổi trẻ, tôi mong rằng tất cả cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong huyện cần đặc biệt quan tâm hướng về sự kiện chính trị của Đoàn, nhất là tích cực nghiên cứu, tham gia vào việc đóng góp văn kiện, nhân sự cho Đại hội; phát động cán bộ Đoàn, đoàn viên - thanh niên thực hiện những công trình, phần việc thiết thực để đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

Lượt người xem:  1103
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677