Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông Tin Tổng Hợp

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thạnh Phú kết quả bước đầu trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộThạnh Phú kết quả bước đầu trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ
1/15/2015 10:00 AMĐã ban hành
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IXTổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX

​Sáng ngày 13/01/2015, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 47- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 100- KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Đến dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; bí thư các chi, đảng bộ ngành huyện, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện; các đồng chí là bí thư đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân (phụ trách văn hóa- xã hội), phó trưởng ban tuyên giáo đảng ủy, trưởng trạm y tế các xã, thị trấn. Đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dc Tran Thanh Tung phat bieu chi dao hoi nghị.png

Qua 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Công tác phòng chống dịch bệnh và giám sát tình hình dịch tễ được quan tâm; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và hoàn thiện, đến nay 100% xã, thị trấn có trạm y tế độc lập. 100% trạm y tế có bác sĩ, y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh; 100% trạm y tế có cán bộ y học cổ truyền; 96,8% ấp có y tế ấp hoạt động. Duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, ấp hóa sức khỏe; hệ thống y dược tư nhân không ngừng phát triển, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác khám chữa bệnh ngày càng nâng cao chất lượng; đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn và y đức. Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46, vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở thiếu quan tâm đến hoạt động y tế. Công tác phối hợp giữa ngành y tế với các ban, ngành, đoàn thể có khi chưa đồng bộ và thiếu chặt chẽ. Cơ vật chất và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội; việc đầu tư kinh phí cho y tế cơ sở còn hạn chế.     

Đối với Nghị quyết số 47-NQ/TW qua 10 năm thực hiện huyện cũng đạt được một số kết quả quan trọng như: Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời; mạng lưới cộng tác viên hoạt động ở ấp đạt được những kết quả nhất định. Ban Chỉ đạo công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình từ huyện đến xã cũng được củng cố, kiện toàn thường xuyên, từng bước nâng dần chất lượng hoạt động. Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47, vẫn còn có những hạn chế nhất định như:Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và ban dân số gia đình, trẻ em ở cơ sở có khi hoạt động chưa đồng bộ; một số ít cán bộ làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế về chuyên môn, năng lực thực tiễn…

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 46- NQ/TW và Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy lưu ý: Tiếp tục học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 46-NQ/TW và Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX  cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công chức, viên chức ngành y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt đông y tế cơ sở, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong ngành y tế… Duy trì chỉ tiêu giảm sinh, hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3, tiến tới ổn định, duy trì mức sinh hợp lý. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác dân số. Chú trọng việc kiện toàn, ổn định đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình tuyến cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động, vai trò phối hợp liên ngành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về hành vi sinh sản trong nhân dân, vận động toàn xã hội chấp nhận thực hiện quy mô gia đình có từ 1 hoặc 2 con; chú trọng từng nhóm đối tượng để tạo ý thức trong nâng cao chất lượng dân số, xem việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân...

Dc Dao Cong Thuong tang GK.png

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/TW và Nghị quyết số 47- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX.                                              ​


1/15/2015 10:00 AMĐã ban hành
Hội nghị tổng kết thực hiện hiện Qui chế  dân chủ cơ sở năm 2014Hội nghị tổng kết thực hiện hiện Qui chế  dân chủ cơ sở năm 2014

Ngày 08/01/2015, Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở của huyện Thạnh Phú đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2015, ông Trần Thanh Tùng phó bí thư thường trực Huyện ủy kiêm trưởng Ban chỉ đạo đến dự.

Trong năm qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa nội dung thực hiện Qui chế dân chủ vào nghị quyết, chương trình công tác năm 2014 để lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cái mới trong việc thực hiện qui chế dân chủ là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên đi sâu hướng dẫn nhân dân, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, cải cách thủ tục hành chính, bình xét, bình chọn ở cơ sở đều bám theo qui trình thực hiện dân chủ của Pháp lệnh. Đã tổ chức 60 cuộc hội thảo, tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn và môi trường, có 2150 người tham dự. Đóng góp tinh thần, vật chất xây dựng và đưa vào sử dụng 64 km đường nhựa và bê tông giao thông nông thôn, 18 cây cầu bằng bê-tông cốt thép, với tổng vốn đầu tư 72 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3,8 tỷ đồng và hơn 2.500 ngày công lao động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Tùng phó bí thư thường trực Huyện ủy Thạnh Phú kiêm trưởng Ban chỉ đạo lưu ý một số công việc cần tập trung thực hiện trong năm 2015 đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ về dân chủ ở cơ sở trong cả hệ thống chính trị và ngoài quần chúng nhân dân. Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên, quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, chú trọng cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Công khai hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng các công trình, dự án ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2015.

tap the nhan giay khen cua HU.png

Dịp này, Ban thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú khen thưởng cho 09 tập thể, đơn vị hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014 và mô hình Dân vận khéo tiêu biểu. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre và Ban Dân vận Huyện ủy đã cấp 54 giấy chứng nhận đạt "Mô hình Dân vận khéo" cấp tỉnh và cấp huyện năm 2014.


1/13/2015 3:00 PMĐã ban hành
Ngành Lao động, Thương binh – Xã hội  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015Ngành Lao động, Thương binh – Xã hội  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015
Ngày 20/01/2015, huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết ngành Lao động, Thương binh – Xã hội (LĐ, TB-XH) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Đào Công Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Năm 2014, ngành LĐ, TB-XH huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đã kiên trì, bền bỉ giải quyết được những công việc mà những năm trước đây còn tồn đọng, nhất là các hồ sơ chế độ chính sách người có công, Quyết định 290, truy tặng và phong tặng Mẹ Việt Nam anh hùng... (với gần 2.000 hồ sơ từ các xã, thị trấn). Năm qua, toàn ngành đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho hơn 2.400 người có công số tiền trên 48 tỷ đồng, trợ cấp xã hội hơn 4.200 đối tượng, số tiền trên 12 tỷ đồng, chi quà Tết và lễ 27/7 cho hơn 10.600 lượt trường hợp, kinh phí gần 2,6 tỷ đồng. Vận động xây tặng gần 240 nhà tình nghĩa, 135 nhà tình thương tổng số tiền hơn 14,5 tỷ đồng.

Bên cạnh, đã tư vấn học nghề, hướng nghiệp gần 4.000 người, giới thiệu, giải quyết việc làm cho 5.600 lao động. Tổ chức gần 20 lớp dạy nghề cho hơn 430 đối tượng lao động nông thôn, đạt 113% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2014 của huyện chiếm hơn 44%, tăng gần 10% so với năm 2013. Đặc biệt, trong công tác giảm nghèo, đến đầu năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 2,5% còn 10,86% với gần 3.900 hộ…

Ong Dao Cong Thuong PCT UBND huyen.JPG

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương nhấn mạnh: Năm 2015, ngành LĐ, TB&XH cần tiếp tục nổ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, giải quyết đầy đủ chế độ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai quyết liệt và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong công tác giảm nghèo; tập trung cho xuất khẩu lao động. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho đối tượng chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, tập trung vào công tác chi trả quà tết cho các đối tượng nhân dịp năm mới 2015, hạn chế thấp nhất những sai sót, gây bức xúc trong nhân dân…​

1/21/2015 10:00 AMĐã ban hành
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677