Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Nội Bộ

Tin Nội Bộ
Thứ 4, Ngày 14/01/2015, 08:00
Lịch tuần 3 (ngày 12/01/2015 đến ngày 16/01/2015)
14/01/2015 | Hồ Minh Phước

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của UBND huyện từ ngày 12/01/2015 đến ngày 16/01/2015


Thứ, ngày, tháng

 

Nội dung công việc

Ngày 12/01

(Thứ Hai)

+ Sáng:

- Họp thành viên UBND huyện (CT, các PCT)

+Chiều:

- Làm việc với các hộ dân vướng mắc về mặt bằng cầu An Qui (PCT.KT)

- Họp thống nhất cấm biển tải trọng nội ô thị trấn Thạnh Phú (PCT.KT)

Ngày 13/01

(Thứ Ba)

+ Sáng:

- Làm việc với hộ dân liên quan mặt bằng đường cồn Rừng (PCT.KT)

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46, 47 của Bộ chính trị (PCT.VX)

+Chiều:

- Dự tổng kết CCHC năm 2014 tỉnh (CT)

- Họp về đảm bảo giao thông cầu An Qui (PCT.KT)

Ngày 14/01

(Thứ Tư)

+ Sáng:

- Họp về tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Đại Điền (PCT.KT)

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (CT, PCT.VX)

+Chiều:

-Dự Triển khai bộ chỉ số thực hiện CCHC (CT)

Ngày 15/01

(Thứ Năm)

+ Sáng:

- Dự làm với Phó Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ (CT)

- Làm việc với các hộ yêu cầu nâng giá nhà mặt bằng cầu An Qui (PCT.KT)

- Dự họp HĐND xã Tân Phong (PCT.VX)

+Chiều:

- Dự triển khai Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại tỉnh (PCT.VX)

Ngày 16/01

 (Thứ Sáu)

+ Sáng:

- Dự họp mặt ngày Bến Tre Đồng Khởi tại tỉnh (CT)

- Làm việc với các hộ dân xã An Thuận liên quan đến giải phóng mặt bằng cầu An Qui (PCT.KT)

+Chiều:

- Dự quán triệt học tập tư tưởng HCM tại tỉnh (CT, PCT.VX)

Ngày 17/01

 (Thứ Bảy

 

- Dự họp mặt ngày Bến Tre Đồng Khởi tại huyện (CT, PCT.VX)

- Làm việc với Đoàn Văn công giải phóng về nguồn tại huyện (PCT.KT)

 
Trên đây là dự kiến lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị có nội dung liên quan chuẩn bị chu đáo để các cuộc họp đạt kết quả./   
 

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện;                                                                 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện;

- UBND các xã, thị trấn:

- LĐVP, các CVNC;

- Lưu: VT.VNT. 12b.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Võ Văn Tiền


Lượt người xem:  884
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677