Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 20/05/2020, 10:00
Những điều cần biết về Chương trình Mỗi xã một sản ph
20/05/2020 | Yến Nhi (NNPTNT)
Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020.

Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu để phát triển các mô hình tổ chức sản xuất, dịch vụ truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn của tỉnh và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn để nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân nông thôn và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ thể thực hiện chương trình là hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở có đăng ký kinh doanh. Cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa hoạc công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quản lý sản phẩm, tín dụng.

Sản phẩm đăng ký tham gia chương trình bao gồm các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương, gồm 6 ngành: Thực phẩm (thực phẩm tươi sống, thực phẩm thô và sơ chế, thực phẩm chế biến, gia vị, chè, cà phê, ca cao); đồ uống (đồ uống có cồn, đồ uống không cồn); thảo dược; thủ công mỹ nghệ, trang trí; vải, may mặc; dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng. Tất cả các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình đều phải được đánh giá và xếp hạng, dựa trên các bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm, dịch vụ. Sau khi đánh giá, các sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao tương ướng với điểm chấm tiêu chí theo hướng dẫn của trung ương.

Để khuyến khích phát triển sản phẩm, cả từ ý tưởng và xuất phát từ nhu cầu, khả năng thực tế của mỗi cơ sở sản xuất, Chu trình OCOP tỉnh Bến Tre được triển khai thực hiện hàng năm và qua các bước như sau:

- Bước 1: Tuyên truyền, hướng dẫn về Chương trình OCOP

Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền về Chương trình OCOP qua phương tiện truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc hội nghị của xã, các buổi sinh hoạt của Chi, Tổ, Hội; băng rol, pa nô…

Đồng thời, phối hợp các ngành huyện có liên quan vận động tổ chức kinh tế, hộ gia đình, người dân trên đia bàn xã tích cực tham gia chương trình.

- Bước 2: Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm

Chủ thể tham gia Chương trình OCOP bằng việc đăng ký ý tưởng sản phẩm và nộp cho Ủy ban nhân dân xã. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã tổng hợp và kiểm tra thể thức các phiếu ý tưởng để lựa chọn phiếu ý tưởng hợp lệ và gửi về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã giải thích, hỗ trợ cho người nộp các phiếu ý tưởng không phù hợp để điều chỉnh hoàn thiện và nộp lại.

- Bước 3: Tập huấn xây dựng kế hoạch kinh doanh

Chủ nhân của các ý tưởng sản phẩm được chọn sẽ được tập huấn phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh.

- Bước 4: Nhận kế hoạch kinh doanh

Sau khi được tập huấn, chủ nhân của các ý tưởng sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh và nộp cho Ủy ban nhân dân xã. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã tổng hợp và kiểm tra thể thức các kế hoạch kinh doanh và gửi về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã giải thích, hỗ trợ cho người nộp các kế hoạch kinh doanh không phù hợp để điều chỉnh hoàn thiện và nộp lại.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp và đăng ký nhu cầu hỗ trợ từ kế hoạch kinh doanh của cộng đồng để gửi cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ.

- Bước 5: Tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh

Chủ nhân của các kế hoạch kinh doanh được duyệt sẽ được tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh.

- Bước 6: Triển khai phương án sản xuất kinh doanh

Trong quá trình triển khai theo phương án sản xuất kinh doanh, chủ thể thực hiện sẽ nhận được sự tư vấn tại chỗ, kết nối của cấp tỉnh và cấp huyện.

- Bước 7: Đánh giá và xếp hạng sản phẩm

Tất cả các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình đều phải được đánh giá và xếp hạng, dựa trên các bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm, dịch vụ.

- Bước 8: Xúc tiến thương mại

Các sản phẩm tham gia đạt 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế.


Lượt người xem:   20
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677