{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Huyện ủy Thạnh Phú làm việc với các doanh nghiệp thu gom, xử lý rác thảiNewHuyện ủy Thạnh Phú làm việc với các doanh nghiệp thu gom, xử lý rác thải/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/hu%20lm1.png
12/4/2020 1:00 PMNo3Đã ban hành1249800135000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngHuyện ủy Thạnh Phú làm việc với các doanh nghiệp thu gom, xử lý rác thải/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/hu%20lm1.png
12/4/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhhuyen-uy-thanh-phu-lam-viec-voi-cac-doanh-nghiep-thu-gom-xu-ly-rac-thai
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh  lở mồm long móngNewTiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh  lở mồm long móng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 1:00 PMNo1Đã ban hành150000135000Kinh tếTinMinh MừngTiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh  lở mồm long móng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhtiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-lo-mom-long-mong
Năm 2020, có 11 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực đất đaiNewNăm 2020, có 11 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực đất đai/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 1:00 PMNo2Đã ban hành150000135000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngNăm 2020, có 11 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực đất đai/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhnam-2020-co-11-truong-hop-bi-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai
Tăng cường quản lý về an ninh trật tự, kinh doanh mua bán, vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường họcNewTăng cường quản lý về an ninh trật tự, kinh doanh mua bán, vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường học/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 9:00 AMNo3Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinTăng cường quản lý về an ninh trật tự, kinh doanh mua bán, vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường học/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhtang-cuong-quan-ly-ve-an-ninh-trat-tu-kinh-doanh-mua-ban-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-truoc-cong-truong-hoc
UBND huyện làm việc với các ngành và địa phương về tiến độ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020NewUBND huyện làm việc với các ngành và địa phương về tiến độ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/xem%20xet%20ho%20ngheo.png
12/4/2020 9:00 AMNo1Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhUBND huyện làm việc với các ngành và địa phương về tiến độ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/xem%20xet%20ho%20ngheo.png
12/4/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhubnd-huyen-lam-viec-voi-cac-nganh-va-dia-phuong-ve-tien-do-dieu-tra-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-cuoi-nam-2020
Tọa đàm chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình  ở 8 xã bãi ngang, ven biểnNewTọa đàm chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình  ở 8 xã bãi ngang, ven biển/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 9:00 AMNo1Đã ban hành115000025000Chính trịTinTọa đàm chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình  ở 8 xã bãi ngang, ven biển/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhtoa-dam-chinh-sach-bao-hiem-y-te-ho-gia-dinh-o-8-xa-bai-ngang-ven-bien
Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn học nghề và việc làmNewBồi dưỡng kỹ năng tư vấn học nghề và việc làm/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/tu%20van%20hoc%20nghe.png
12/3/2020 8:00 AMNo2Đã ban hành115000025000Kinh tếTinMinh MừngBồi dưỡng kỹ năng tư vấn học nghề và việc làm/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/tu%20van%20hoc%20nghe.png
12/3/2020 8:00 AMNoĐã ban hànhboi-duong-ky-nang-tu-van-hoc-nghe-va-viec-lam
Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tưNewĐẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/3/2020 8:00 AMNo2Đã ban hành15000050000Kinh tếTinMinh MừngĐẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/3/2020 8:00 AMNoĐã ban hànhday-manh-hoat-dong-khoi-nghiep-ho-tro-dau-tu
Huyện Thạnh Phú có 13 dự án điện gió được cấp phép đầu tưNewHuyện Thạnh Phú có 13 dự án điện gió được cấp phép đầu tư/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/3/2020 8:00 AMNo4Đã ban hành15000050000Kinh tếTinHuyện Thạnh Phú có 13 dự án điện gió được cấp phép đầu tư/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/3/2020 8:00 AMNoĐã ban hànhhuyen-thanh-phu-co-13-du-an-dien-gio-duoc-cap-phep-dau-tu
Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trên các lĩnh vựcNewĐẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trên các lĩnh vực/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/khkt.png
12/3/2020 8:00 AMNo3Đã ban hành115000025000Kinh tếTinMinh MừngĐẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trên các lĩnh vực/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/khkt.png
12/3/2020 8:00 AMNoĐã ban hànhday-manh-viec-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-tren-cac-linh-vuc
Họp mặt 03 huyện biển Thạnh Phú, Ba Tri và Bình ĐạiHọp mặt 03 huyện biển Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/3%20h%20b.png
12/1/2020 2:00 PMNo3Đã ban hành115000025000Chính trịTinVăn MinhHọp mặt 03 huyện biển Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/3%20h%20b.png
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhhop-mat-03-huyen-bien-thanh-phu-ba-tri-va-binh-dai
Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê làm việc với Tân Phong về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị loại VBí thư Huyện ủy Lê Văn Khê làm việc với Tân Phong về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị loại V/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/bthu.png
12/1/2020 2:00 PMNo1Đã ban hành115000025000Chính trịTinVăn MinhBí thư Huyện ủy Lê Văn Khê làm việc với Tân Phong về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị loại V/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/bthu.png
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhbi-thu-huyen-uy-le-van-khe-lam-viec-voi-tan-phong-ve-xay-dung-nong-thon-moi-va-xay-dung-do-thi-loai-v
Kiểm định cân thông dụng cho các cơ sở, hộ kinh doanhKiểm định cân thông dụng cho các cơ sở, hộ kinh doanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNo3Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhKiểm định cân thông dụng cho các cơ sở, hộ kinh doanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhkiem-dinh-can-thong-dung-cho-cac-co-so-ho-kinh-doanh
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân làm việc với Đoàn khảo sát Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhPhó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân làm việc với Đoàn khảo sát Trường Đại học Nguyễn Tất Thành/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNo1Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinVăn MinhPhó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân làm việc với Đoàn khảo sát Trường Đại học Nguyễn Tất Thành/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhpho-chu-tich-ubnd-huyen-nguyen-ngoc-tan-lam-viec-voi-doan-khao-sat-truong-dai-hoc-nguyen-tat-thanh
Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Thạnh PhúKiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Thạnh Phú/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/hdqpan.png
12/1/2020 2:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Quốc phòng - An ninhTinMinh MừngKiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Thạnh Phú/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/hdqpan.png
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhkiem-tra-cong-tac-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-tai-huyen-thanh-phu
Tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành ánTăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNo1Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngTăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhtang-cuong-cong-tac-dieu-tra-truy-to-xet-xu-thi-hanh-an
Huyện Thạnh Phú tập trung xây dựng kết cấu hạ tầngHuyện Thạnh Phú tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNo5Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngHuyện Thạnh Phú tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhhuyen-thanh-phu-tap-trung-xay-dung-ket-cau-ha-tang
Mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao khoảng 500-600 ha  trong năm 2021Mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao khoảng 500-600 ha  trong năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNo2Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngMở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao khoảng 500-600 ha  trong năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhmo-rong-dien-tich-nuoi-tom-cong-nghe-cao-khoang-500-600-ha-trong-nam-2021
Năm 2021, huyện Thạnh Phú phấn đấu thành lập mới 50 doanh nghiệpNăm 2021, huyện Thạnh Phú phấn đấu thành lập mới 50 doanh nghiệp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNo2Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngNăm 2021, huyện Thạnh Phú phấn đấu thành lập mới 50 doanh nghiệp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhnam-2021-huyen-thanh-phu-phan-dau-thanh-lap-moi-50-doanh-nghiep
Phấn đấu năm 2021 huyện  có từ 3 đến 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lênPhấn đấu năm 2021 huyện  có từ 3 đến 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/htx%20dua%20phu%20ngong.png
12/1/2020 2:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngPhấn đấu năm 2021 huyện  có từ 3 đến 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/htx%20dua%20phu%20ngong.png
12/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhphan-dau-nam-2021-huyen-co-tu-3-den-4-san-pham-ocop-dat-3-sao-tro-len
Hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2020Hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 28/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức Hội thi Công chức Tư pháp – Hộ tịch giỏi năm 2020. Ông Võ Minh Thưởng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đến dự.

12/1/2020 1:00 PMNo3Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinLê ChìHội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 28/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức Hội thi Công chức Tư pháp – Hộ tịch giỏi năm 2020. Ông Võ Minh Thưởng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đến dự.

12/1/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhhoi-thi-cong-chuc-tu-phap-ho-tich-gioi-nam-2020
Phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TrePhê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre ​

11/28/2020 9:00 PMNo1Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinHồ Minh PhướcPhê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre ​

11/28/2020 9:00 PMNoĐã ban hànhphe-duyet-01-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-lam-nghiep-thuoc-tham-quyen-tiep-nhan-va-giai-quyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri ở Thạnh PhúĐại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri ở Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 25/11/2020, tại Hội trường văn hóa xã Bình Thạnh; Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre gồm: bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với trên 150 cử tri của xã Bình Thạnh và thị trấn Thạnh Phú sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

11/28/2020 8:00 PMNo4Đã ban hành115000025000Chính trịTinVăn MinhĐại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri ở Thạnh Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 25/11/2020, tại Hội trường văn hóa xã Bình Thạnh; Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre gồm: bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với trên 150 cử tri của xã Bình Thạnh và thị trấn Thạnh Phú sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

11/28/2020 8:00 PMNoĐã ban hànhdai-bieu-quoc-hoi-don-vi-tinh-ben-tre-tiep-xuc-cu-tri-o-thanh-phu
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 trên địa bàn huyệnNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 trên địa bàn huyện/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện có 105/105 ấp, khu phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với gần 12.000 người dự.

11/28/2020 8:00 PMNo2Đã ban hành115000025000Chính trịTinVăn MinhNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 trên địa bàn huyện/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện có 105/105 ấp, khu phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với gần 12.000 người dự.

11/28/2020 8:00 PMNoĐã ban hànhngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-nam-2020-tren-dia-ban-huyen
Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát cho vay vốn quỹ quốc gia làm việc năm 2020Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát cho vay vốn quỹ quốc gia làm việc năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Để việc cho vay vốn đạt hiệu quả, sử dụng vốn vay đúng mục đích ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra giám sát công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia việc làm năm 2020 tại hai xã Bình Thạnh và An Thạnh trên địa bàn huyện Thạnh Phú. 

11/23/2020 3:00 PMNo5Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh TriếtSở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát cho vay vốn quỹ quốc gia làm việc năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Để việc cho vay vốn đạt hiệu quả, sử dụng vốn vay đúng mục đích ngày 17 tháng 11 năm 2020 Sở lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra giám sát công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia việc làm năm 2020 tại hai xã Bình Thạnh và An Thạnh trên địa bàn huyện Thạnh Phú. 

11/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhso-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-kiem-tra-giam-sat-cho-vay-von-quy-quoc-gia-lam-viec-nam-2020
Ngân hàng CSXH họp giao ban với 4 tổ chức Hội đoàn thể và đưa ra kế hoạch hai tháng cuối năm 2020Ngân hàng CSXH họp giao ban với 4 tổ chức Hội đoàn thể và đưa ra kế hoạch hai tháng cuối năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Phòng họp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú tiến hành họp giao ban để đánh giá kết quả hoạt động của tháng 9, 10 năm 2020 và đồng thời đưa ra phương hướng của hai tháng cuối năm tháng 11 và 12 của năm 2020. 

11/23/2020 3:00 PMNo3Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinMinh TriếtNgân hàng CSXH họp giao ban với 4 tổ chức Hội đoàn thể và đưa ra kế hoạch hai tháng cuối năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Phòng họp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú tiến hành họp giao ban để đánh giá kết quả hoạt động của tháng 9, 10 năm 2020 và đồng thời đưa ra phương hướng của hai tháng cuối năm tháng 11 và 12 của năm 2020. 

11/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhngan-hang-csxh-hop-giao-ban-voi-4-to-chuc-hoi-doan-the-va-dua-ra-ke-hoach-hai-thang-cuoi-nam-2020
Quyết định công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhan dân tỉnh ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 10:00 AMNo1Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinHồ Minh PhướcQuyết định công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhan dân tỉnh ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhquyet-dinh-cong-bo-danh-muc-03-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-01-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-thu-vien-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
V/v phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreV/v phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 Phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 9:00 AMNo2Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinHồ Minh PhướcV/v phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 Phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhv-v-phe-duyet-01-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-lam-nghiep-thuoc-tham-quyen-tiep-nhan-va-giai-quyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 9:00 AMNo1Đã ban hành15000050000Văn hóa xã hộiTinHồ Minh PhướcQuyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre​

11/20/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhquyet-dinh-cong-bo-danh-muc-01-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-linh-vuc-giao-duc-tieu-hoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Tổng kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa  nông thôn mới" xã Phú KhánhTổng kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa  nông thôn mới" xã Phú Khánh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 17-11-2020, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện do ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" xã Phú Khánh.

11/19/2020 5:00 PMNo4Đã ban hành115000025000Văn hóa xã hộiTinMinh MừngTổng kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa  nông thôn mới" xã Phú Khánh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Sáng ngày 17-11-2020, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện do ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả 02 năm xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" xã Phú Khánh.

11/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhtong-kiem-tra-ket-qua-02-nam-xay-dung-xa-dat-chuan-van-hoa-nong-thon-moi-xa-phu-khanh
1 - 30Next